Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy en behandelen je gegevens vertrouwelijk.

In onze privacyverklaring beschrijven wij hoe we met jouw privacy omgaan als je meedoet met The Unforgettables Online. We hebben op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten jij in dat kader hebt.

Meedoen met The Unforgettables Online is vrijwillig. Als jij je niet prettig voelt bij hoe we jouw gegevens gebruiken, neem dan gerust contact op!

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op het project The Unforgettables Online. Niet op andere projecten van Stichting Het Vergeten Kind. 
De volledige privacyverklaring van Stichting Het Vergeten Kind is hier te vinden.

Als je deelneemt aan chat-onderzoeken in de app of webapplicatie van The Unforgettables Online, dan stem je in met het opslaan en de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Stichting Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
info@hetvergetenkind.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortejaar;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Mobiel nummer (alleen als je dat invult, dit is niet verplicht);
 • IP-adres;
 • Provincie;
 • Je ingevulde antwoorden in de chat-onderzoeken.
Waarom en hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

1. Om je toegang te geven tot The Unforgettables Online en de chat-onderzoeken
Tijdens en na aanmelding vragen wij je om verschillende persoonsgegevens te geven. Deze persoonsgegevens slaan wij op in onze database. Je naam, mobiele nummer en e-mailadres gebruiken wij om je via de e-mail, sms en/of app te benaderen voor chat-onderzoeken en om je op de hoogte te houden van activiteiten in het project The Unforgettables Online.

2. Voor onderzoek 
Alle gegevens die we verzamelen vanuit de chat-onderzoeken worden in een aparte geanonimiseerde database opgeslagen. Er is wel een indirecte link met de verstrekte persoonsgegevens. Wanneer je je afmeldt voor The Unforgettables Online, dan worden je naam, mobiele nummer en e-mailadres verwijderd. Ook wordt de indirecte link verwijderd, waardoor dan alle antwoorden die je eerder hebt gegeven in chat-onderzoeken volledig zijn geanonimiseerd.

Je doet vrijwillig mee met (statistisch) onderzoek. Bij het analyseren van onderzoeksresultaten kunnen profileringstechnieken worden gebruikt. De rapportages zijn wel altijd anoniem, tenzij jij toestemming hebt gegeven om je gegevens identificeerbaar op te nemen in de rapportage.

3. Om je vragen te kunnen beantwoorden
Als jij een vraag hebt over The Unforgettables Online en daarom contact opneemt met Stichting Het Vergeten Kind, dan vragen we indien nodig om gegevens zodat we kunnen helpen.

4. Om onze website en diensten te verbeteren
De website van The Unforgettables Online verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie over hoe lang jij op de website zit of welke pagina’s jij veel bezoekt. 
Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Wij delen je gegevens met:

De gegevens die The Unforgettables Online ontvangt en verwerkt beheren we met hulp van:

A) GOOGLE G-SUITE
Al onze e-mail wordt gehost door Google G-Suite. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

B) ABBI INSIGHTS EN CM
The Unforgettables Online draait op een applicatie van Abbi Insights (abbi-insights.com). Deze applicatie wordt gehost op de servers van CM (cm.com). Alle data wordt op de servers van CM opgeslagen via de CM data-applicatie.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Zo lang als je meedoet met The Unforgettables Online. Als je je afmeldt (en daarmee je account hebt verwijderd), dan verwijderen wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer uit de data-applicatie. De eerder gegeven antwoorden in chat-onderzoeken blijven volledigen geanonimiseerd bewaard voor onderzoeksdoeleinden.

Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Het Vergeten Kind via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Onze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Beveiliging

Om je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Het Vergeten Kind passende beveiligingstechnologie toe. Dit gebeurt voor The Unforgettables Online in de database van CM.
Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Je rechten

Je mag Stichting Het Vergeten Kind vragen om:

 • te zien welke gegevens wij verwerken en wie toegang heeft gehad tot je gegevens;
 • je gegevens te verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Als je hiervoor een verzoek wil indienen, stuur dan een mail naar info@unforgettables-online.nl. Stichting Het Vergeten Kind laat je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand, weten wat we met jouw vraag doen.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van je browser staat. Sommige cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst, bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor een dienst die je aan ons vraagt. Voor cookies waarvoor toestemming nodig is, vragen wij altijd toestemming. Meer informatie over de analytische cookies staat elders in deze privacyverklaring.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan Stichting Het Vergeten Kind via eerder genoemd adres of per e-mail: info@hetvergetenkind.nl.

Stichting Het Vergeten Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe opnieuw door te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2019.